11.11.2019

Съобщение

РЕШЕНИЕ
№ 143-МИ
Георги Дамяново, 03.11.2019

ОТНОСНО: Избор на кмет на кметство Говежда.

Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК и съгласно приетото решение приложение № 94 – МИ , което  е неразделна част от протокола на ОИК – Георги Дамяново за определяне на резултатите от гласуването за кмет на кметство Говежда, община Георги Дамяново,   

 

Р Е Ш И : 

 

ОБЯВЯВА за избран за кмет на кметство  ГОВЕЖДА,  община ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, област МОНТАНА, на втори тур  МЛАДЕН МИРОНОВ ГЕОРГИЕВ,  ЕГН хххххххххх, издигнат от  ПП  ГЕРБ, получил  161 /сто шестдесет и един/ действителни гласове.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 459, ал. 1  от ИК пред Адмистративен съд – Монтана в седем дневен срок от обявяването му.

Председател: Надя Александрова Ангелова

Секретар: Гита Цветкова Георгиева

11.11.2019

Съобщение

РЕШЕНИЕ
№ 127-МИ
Георги Дамяново, 28.10.2019

ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ № 127-МИ/28.10.2019

Приложение № 94-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

 

РЕШЕНИЕ № 127-МИ/28.10.2019

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, област МОТАНА

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

 

Днес, 28.10.2019 г., в 07:00 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО на: с. Копиловци, община Георги Дамяново, област Мотана, на първи/втори тур

 

ЛАЛКА КРУМОВА ИЛИЕВА, ЕГН хххххххххх

(собствено, бащино и фамилно име)

 

 издигнат от ПП ГЕРБ

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

получил 231 /двеста тридесет и един/ действителни гласове.

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

 • Няма

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

 1. ……………………….
 2. ……………………….
 3. ……………………….
 4. ……………………….
 5. ……………………….
 6. ……………………….
 7. ……………………….

 

………………………………………………

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………

     

 

 

Решението се изготвя (отпечатва) от Изчислителния пункт на ОИК.

За всеки вид избор ОИК приема отделно решение.

Председател: Надя Александрова Ангелова

Секретар: Гита Цветкова Георгиева

11.11.2019

Съобщение

РЕШЕНИЕ
№ 126-МИ
Георги Дамяново, 28.10.2019

ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ № 126-МИ/28.10.2019

Приложение № 94-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

 

РЕШЕНИЕ № 126-МИ/28.10.2019

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, област МОТАНА

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

 

Днес, 28.10.2019 г., в 07:00 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: община Георги Дамяново, област Мотана, на първи/втори тур

 

НИНА ПЛАМЕНОВА ПЕТКОВА, ЕГН хххххххххх

(собствено, бащино и фамилно име)

 

 издигнат от ПП ГЕРБ

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

получил 859  /осемстотин петдесет и девет/ действителни гласове.

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

 • Няма

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

 1. ……………………….
 2. ……………………….
 3. ……………………….
 4. ……………………….
 5. ……………………….
 6. ……………………….
 7. ……………………….

 

………………………………………………

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………

     

 

 

Решението се изготвя (отпечатва) от Изчислителния пункт на ОИК.

За всеки вид избор ОИК приема отделно решение.

Председател: Надя Александрова Ангелова

Секретар: Гита Цветкова Георгиева

11.11.2019

Съобщение

РЕШЕНИЕ
№ 125-МИ
Георги Дамяново, 28.10.2019

ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ № 125-МИ /28.10.2019 на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ община ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, област МОТАНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници

 

единадесет                                                                11

                             с думи                                                                 с цифри

 

 

Днес, 28.10.2019 г., в 06:09. ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е единадесет                       11 гласове.

(с думи)                               (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:

 

Имена на общински съветници

БРОЙ ГЛАСОВЕ

      с думи                                   с цифри

Георги Руменов Маринов

  Тридесет и седем                         37

Елена Алексеева Неделкова

  Тридесет и девет                          39

Красимир Жоров Иванов

  Сто и петнадесет                         115

Малин Станимиров Димитров

  Шестдесет и един                          61

Милко Еделов Благоев

  Шестдесет и пет                            65

Мирослав Ценков Паньов

 Шестдесет и осем                           68

Пенка Александрова Петкова

  Шестдесет и два                             62

Пламка Илиева Бобойчева

  Двадесет и пет                               25

Светослав Георгиев Илиев

  Седемдесет и пет                           75

Филип Иванов Борисов

  Осемдесет и пет                             85(60)

Цветелина Георгиева Александрова

  Осемдесет и девет                          89

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                                      единадесет                                            11

                                      (с думи)                                            (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

43

ПП ГЕРБ

  шест                                             6

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

  два                                                2

68

Местна коалиция“БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“(НОВА АЛТЕРНАТИВА)

  три                                                3

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

4

ПП АТАКА

1

Албена Вилхемова Милчева

А

24

8

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

1

Иван Любенов Иванов

А

   21

 

 

2

КрасимирПърванов Стоянов

Б

1

43

 

 

 

 

 

 

            ПП ГЕРБ

1

Цветелина Георгиева Александрова

А

   89

 

2

Мирослав Ценков Паньов

А

68

 

3

Милко Еделов Благоев

А

65

 

4

Малин Станимиров Димитров

А

61

 

5

Пламка Илиева Бобойчева

Б

25

 

6

Елена Алексеева Неделкова

Б

39

 

7

Емил Пенчев Николов

Б

19

 

8

Димитър Трендафилов Ценов

Б

14

 

9

Миляна Горкова Каменова

Б

31

 

10

Илонка Димитрова Григорова

Б

30

51

 

 

          ВОЛЯ

1

Стефан Георгиев Митов

А

2

 

2

Чавдар Якимов Дамянов

Б

0

 

3

Теменужка Горанова Кръстева

Б

0

56

 

 

 

 

 

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

Светослав Георгиев Илиев

А

75

 

2

Пенка Александрова Петкова

А

62

 

3

Първан Тодоров Първанов

А

23

 

4

Иван Борисов Цеков

А

19

 

5

Валери Илиев Иванов

Б

10

 

6

Грета Иванова Иванова

Б

6

 

7

Нели Иванова Младенова

Б

5

 

8

Снежана Венчова Христова

Б

8

 

9

Красимир Славов Кръстев

Б

2

 

10

Мариана Петрова Михайлова

Б

7

 

11

Ваня Видова Атанасова

Б

8

68

 

 

 

 

Местна коалиция “БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ (НОВА АЛТЕРНАТИВА)

1

Красимир Жоров Иванов

А

115

 

2

Филип Иванов Борисов

А

85(60)

 

3

Георги Руменов Маринов

А

37

 

4

Галин Христов Петров

Б

15

 

5

Мирослав Максимов Димитров

Б

8

 

6

Пенка Иванова Крумова

Б

20

 

7

Илиян Цветанов Георгиев

Б

5

 

8

Емил Любомиров Иванов

Б

5

 

9

Николай Иванов Иванов

Б

5

 

10

Трифон Митков Димитров

Б

4

 

11

Альоша Каменов Найденов

Б

13

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1  Георги Руменов Маринов

Местна коалиция                    хххххххххх

“БЪЛГАРСКАНОВА ДЕМОКРАЦИЯ“(НОВА АЛТЕРНАТИВА)

2 Елена Алексеева Неделкова

ПП ГЕРБ                              хххххххххх

3 Красимир Жоров Иванов                             

Местна коалиция                 хххххххххх

“БЪЛГАРСКАНОВА ДЕМОКРАЦИЯ“(НОВА АЛТЕРНАТИВА)

 

 

 

 

 

4 Малин Станимиров Димитров                             

ПП ГЕРБ                      хххххххххх      

5 Милко Еделов Благоев

ПП ГЕРБ                      хххххххххх

6 Мирослав Ценков Паньов

ПП ГЕРБ                      хххххххххх

7 Пенка Александрова Петкова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ   хххххххххх

8 Пламка Илиева Бобойчева

ПП ГЕРБ                       хххххххххх

9 Светослав Георгиев Илиев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ    хххххххххх

10 Филип Иванов Борисов

Местна коалиция          хххххххххх

“БЪЛГАРСКАНОВА ДЕМОКРАЦИЯ“(НОВА АЛТЕРНАТИВА)

11 Цветелина Георгиева Александрова

ПП ГЕРБ                       хххххххххх

 

 

 

 (Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

 • Няма

 

 • Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

1. ……………………….

………………………………………………

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………

2.....................................

3.....................................

4......................................

5.......................................

6....................................

7.....................................

     

Настоящото решение се изготвя (отпечатва) от Изчислителния пункт на ОИК и се подписва от членовете на ОИК след определяне на резултатите от гласуването по партии и коалиции и получените преференциални гласове от отделните кандидати в листите.

 

Председател: Надя Александрова Ангелова

Секретар: Гита Цветкова Георгиева

11.11.2019

Съобщение

Съобщение

ОИК Георги Дамяново обявява адреса си за кореспонденция за периода след седмия ден от обявяване на резултатите от изборите до следващите общи избори за общински съветници и кметове, както следва:

Адрес за контакт с ОИК Георги Дамяново:

с. Георги Дамяново, община Георги Дамяново, област Монтана, ул. "Единадесета" № 2;

e-mail: oik1214@cik.bg;

Тел: Председател на ОИК Георги Дамяново - 0898 462245 – Надя Александрова;

Зам. председател на ОИК Георги Дамяново – 0886 623837 – Бисер Георгиев;

Зам. председател на ОИК Георги Дамяново – 0879 841445 – Цена Димитрова;

Секретар на ОИК Георги Дамяново – 0889 298179 – Гита Цветкова.

27.10.2019

Съобщение

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ, ЧЕ ЖАЛБИ И СИГНАЛИ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС НА РАЙОННА ПРОКОРАТУРА - МОНТАНА

3400, ГР. МОНТАНА

Ул. "Марин Дринов" № 2

Тел. 096/395-186, факс: 096/300-930

email: rp_mon.prb.bg

дежурен прокурор: 0882 11 40 36

19.10.2019

Съобщение

Централната избирателна комисия информира участниците в изборния процес и заинтересованите лица, че на интернет страницата на комисията в раздел „МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019“, рубрики „Обучителен портал“ и „Разяснителна кампания“, са публикувани:

В раздел „Принципни решения“ се намират решенията на ЦИК по общи въпроси свързани с организацията на местните избори и точното и еднакво прилагане на Изборния кодекс.

Публикуваните изборни документи и разяснителни материали целят повишаване компетентността и информираността на участниците в изборния процес и заинтересованите лица.

Информация за ОИК, приетите от тях решения, регистрираните кандидати по видове избори, като и по други въпроси се намира на интернет страницата на съответната комисия, която е подстраница на официалната интернет страница на ЦИК.

16.10.2019

Съобщение

ОИК 1214 Георги Дамяново определя избирателна секционна комисия, в която гласоподавателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването ще могат да гласуват :

Секция № 121400002, намираща се в с. Гаврил Геново, ул. „Седемнадесет“ № 37, тел. 09558 / 2220 за секция, в която могат да гласуват лица с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението;

Лицата с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението, които желаят да гласуват в секцията могат да заявят желанието си на телефон 088 4 54 25 70 във времето от 07.00 до 17.00 часа на 27.10.2019 г.

Транспортирането на лицата, които имат право и желаят да гласуват в секция, пригодена за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението да се извършва с лек автомобил марка „ДЕУ“, рег. № М 63-84 ВС.

Заявки за помощ в деня на изборите ще се приемат на телефон 0884 542 570

04.10.2019

Съобщение

До 12.10.2019 г. - Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 17-МИ от изборните книжа), подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден.

04.10.2019

Съобщение

До 12.10.2019 г. - Краен срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ от изборните книжа).

04.10.2019

Съобщение

До 14.10.2019 г. – При кмета на общината се провеждат консултации за състава на подвижната СИК.

29.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

Застъпниците се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

28.09.2019

ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, С КВОТИ В СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОИК – ГЕОРГИ ДАМЯНОВО /1214/

С цел ускоряване работата и предотвратяване на допускането на  грешки при извършване на замени в съставите на СИК, ОИК – Георги Дамяново, указва на политическите партии и коалициите представени в СИК, при подаване предложения за замяна /зползвайте приложението/,  да се прилага:

 1. Пълномощно от представляващият партия /коалиция/ инициативен комитет;
 2. Заявление от назначения член на СИК за освобождаване;
 3. Удостоверението издадено от ОИК-Георги Дамяново за назначаване на освободеният член на СИК, за да бъде анулирано;
 4. Декларация от новия член на СИК по чл. 90 във връзка с чл. 95 и чл. 96 от Изборния кодекс.
25.09.2019

Съобщение

ОИК – ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, публикува указания на ЦИК относно обработването и защитата на лични данни във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Указанията можете да свалите от ТУК.

18.09.2019
17.09.2019

ВАЖНО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

ОИК - ГЕОРГИ ДАМЯНОВО напомня, че регистрирането на кандидатските листи се извършва в срок от 17 септември до 24 септември 2019 г. включително от общинската избирателна комисия след представяне на:

1.Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата;

Към предложение от партията/коалицията/местната коалиция заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

2.Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 64- МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет.  Право да посочват и регистрират независим кандидат за кмет на кметство имат една пета от избирателите на кметството, но не повече от 500.

Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат 

Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. (Приложение № 67-МИ от изборните книжа) Избирателите български граждани посочват имената, постоянния си адрес в общината, съответно в кметството, единния си граждански номер, а гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас – имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната община, кметство или район. Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка (Решение на ЦИК № 638-МИ от 21.08.2019 г.  и Решение № 705-МИ от 23.08.2019 г.).

 Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията за защита на личните данни и носи отговорност по смисъла на чл.4, т.7 от Регламент (ЕС) 2016/679

 Списъкът се предава на общинската избирателна комисия - структуриран на хартиен носител и в електронен вид.и съгласно Решение № 638-МИ от от 21.08.2019 г. на ЦИК и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г.

 Към предложение от инициативния комитет се прилага заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

15.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ ( КМЕТ НА ОБЩИНА ; КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА ; ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ) В ОИК

Регистрация на кандидатските листи ( кмет на Община ; кметове на кметства ; общински съветници ) в ОИК се извършва по реда на Решение  № 943-МИ / 02.09.2019 на ЦИК, Съгласно т. 18.1 от решението , предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК както следва :
      1. На хартиен носител ;
      2. На Електронен носител в Ексел формат .

Изискването за представяне на предложението на технически носител в ексел формат се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници , с цел облекчаване работата на ОИК.
 Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа  за общински съветници на технически носител.

Забележка: Вписването на кандидатите за общински съветници съответства на последователността на вписването им в предложението за регистрация  на хартиения носител (Приложение № 62-МИ от изборните книжа).

 

Приложение съгласно текста изтеглете ТУК ==>

09.09.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

09.00 ч. – 12.00 ч.

12.00 ч. – 13.00 почивка

13.00ч. – 18.00 ч.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

09.00 ч. – 12.00 ч.

13.00ч. – 17.00 ч.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска избирателна комисия Георги Дамяново се намира в сградата на Общината – 2 ет.

Документи за регистрация на партии, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. се приемат всеки ден от 05.09.2019г. включително в събота и неделя до 16.09.2019г. от 10:00ч. до 17:00ч.

Граждани се приемат всеки ден от 09:00ч. до 17:00ч.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 

Партиите и коалициите в срок до 16 септември 2019 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК Георги Дамяново  –Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

 В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Георги Дамяново, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 Общинската избирателна комисия Георги Дамяново извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

В ОИК Георги Дамяново се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

 Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.

 Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден).

 Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

 За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК Георги Дамяново

Инициативният комитет в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК Георги Дамяново заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия Георги Дамяново  извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. – 40 дни преди изборния ден.

 Документи за регистрация на партии, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. се приемат всеки ден от 05.09.2019г. включително в събота и неделя до 16.09.2019г. от 10:00ч. до 16:00ч.

Граждани се приемат всеки ден от 08:30ч. до 17:00ч.

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 146-МИ / 11.11.2019

  относно: Прекратяване на дейността на експерта към ОИК – Георги Дамяново.

 • № 145-МИ / 11.11.2019

  относно: Прекратяване на дейността на техническите сътрудници към ОИК – Георги Дамяново.

 • № 144-МИ / 04.11.2019

  относно: Реда и начина за предаване на изборните книжа и материали на общинска администрация Георги Дамяново от ОИК Георги Дамяново с изключение на изборните книжа предназначени за ЦИК.

всички решения